Flight distance between Puyang, China and Ningbo, China 103.9 mi / 167.2 km

Driving distance between Puyang, China and Ningbo, China 139.1 mi / 223.8 km

Driving directions Puyang Ningbo