Flight distance between Puyang, China and Wuxi, China 147.9 mi / 238.0 km

Driving distance between Puyang, China and Wuxi, China 195.0 mi / 313.7 km

Driving directions Puyang Wuxi