Flight distance between Qingdao, China and Hangzhou, China 399.0 mi / 642.2 km